Lösdrift

I vinter, och även i fortsättningen kommer Alice att gå på lösdrift som håller på att byggast i stallet. Hon går redan i hagen som är till för lösdriften tillsammans med tre andra hästar. Själva hallen och markarbetet runtomkring hallen är inte riktigt klart ännu, men arbetet går nu framåt!

Alice tyckte att något vid hallen såg väldigt farligt ut. Dock råkar hon blunda på kortet så hon ser inte så rädd ut direkt 😛